Citadell Förlag, Stockholm

Lilla vampyren i fara, vol. #6

Lilla vampyren och den stora kärleken, vol. #5

Lilla vampyren pa landet, vol. #4

Lilla vampyren reser bort, vol. #3

Lilla vampyren flyttar in, vol. #2

Lilla vampyren, vol. #1

(The Little Vampire, vol. #7 through 20 not yet published)

 

Berghs Förlag AB, Malmö

Livet är brokigt ibland är det tokigt

(Ich lieb dich trotzdem immer)